WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KNURÓW

Wyniki przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Gliwicach na zlecenie PWiK sp. z o.o. w Knurowie celem określenia zgodności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 2294).

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50