Organizacja

ZARZĄD
Prezes Zarządu - Dyrektor inż. Bogusław Tyszkowski
Sekretariat tel. 32 330-01-51
fax 32 330-01-69
KIEROWNICTWO
Główny Inżynier inż. Mirosław Dyl
tel. 32 330-01-52
Główny Księgowy - Prokurent mgr inż. Iwona Lukowicz-Fojt
tel. 32 330-01-58
DZIAŁ INWESTYCJI
Kierownik Działu Inwestycji - Prokurent mgr inż. Małgorzata Derela
tel.32 330-01-67
DZIAŁ KADR
Kierownik Działu Kadr inż. Tatiana Żynel
tel. 32 330-01-66
DZIAŁ WODY
Kierownik Działu Wody mgr inż. Arkadiusz Tomczak
Mistrz Działu Wody Paweł Sławicki
Mistrz Działu Wody mgr inż. Mirosław Gniewek
Telefon 32 330-01-70

DZIAŁ ŚCIEKÓW
Kierownik Działu Ścieków inż. Stanisław Jankowski
tel.32 236-65-05
Z-ca Kierownika Działu Ścieków inż. Justyna Tkocz
tel.32 236-64-71
DZIAŁ LOGISTYKI
Mistrz Działu Logistyki Andrzej Matusiak
Mistrz Działu Logistyki mgr Wojciech Żywot
Telefon 32 330-01-77
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Kierownik Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta mgr Robert Kata
Telefon 32 330-01-64
SEKCJA UZGODNIEŃ I WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Kierownik Sekcji Uzgodnień i Warunków Technicznych mgr inż. Ilona Grochowiecka
Telefon 32 330-01-68
BIURO PODAWCZE
Telefon 32 330-01-50


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50