Organizacja

ZARZĄD
Prezes Zarządu - Dyrektor inż. Bogusław Tyszkowski
Sekretariat tel. 32 330-01-51
fax 32 330-01-69

KIEROWNICTWO
Główny Inżynier - Prokurent
mgr inż. Małgorzata Derela
tel. 32 330-01-52
Główny Księgowy - Prokurent mgr inż. Iwona Lukowicz-Fojt
tel. 32 330-01-58

DZIAŁ KADR
Kierownik Działu Kadr inż. Tatiana Żynel
tel. 32 330-01-66

DZIAŁ WODY
Kierownik Działu Wody mgr inż. Arkadiusz Tomczak
Mistrz Działu Wody Paweł Sławicki
Mistrz Działu Wody mgr inż. Mirosław Gniewek
Telefon tel.32 330-01-70
DZIAŁ ŚCIEKÓW
Kierownik Działu Ścieków inż. Stanisław Jankowski
tel.32 236-65-05
Z-ca Kierownika Działu Ścieków inż. Justyna Tkocz
tel.32 236-64-71

DZIAŁ LOGISTYKI
Mistrz Działu Logistyki mgr Wojciech Żywot
Telefon tel.32 330-01-77

SEKCJA UZGODNIEŃ I WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Kierownik Sekcji Uzgodnień i Warunków Technicznych mgr inż. Ilona Grochowiecka
Telefon tel.32 330-01-68

DZIAŁ INWESTYCJI
Dział Inwestycji
tel.32 330-01-67

DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Kierownik Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta mgr Robert Kata
Telefon tel.32 330-01-64

BIURO PODAWCZE
Telefon tel.32 330-01-50Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50