20.09.2021

Zaproszenie do składania ofert


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie przy ul. Szpitalnej 11, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.:"Sprzedaż dla PWiK sp. z o.o. w Knurowie 2 kpl. zaworów redukujących ciśnienie DN 100 firmy AVK model WD 4 720 ES wraz z filtrem DN 100 typ Y firmy AVK model 910/21".

Szczegóły znajdują się w dziale "Przetargi", tutaj: [kliknij]


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50