17.04.2024

Zaproszenie do składania ofert


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Rybnickiej i ul. Zwycięstwa w Knurowie".

Szczegóły znajdują się w dziale "Przetargi - Zamówienia sektorowe podprogowe", tutaj: [kliknij]


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50