Budowa farm fotowoltaicznych na obiektach należących do PWiK sp. z o.o. w Knurowie

W dniu 24.05.2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. "Budowa farm fotowoltaicznych na obiektach należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie" pomiędzy PWiK sp. z o.o. w Knurowie oraz Województwem Śląskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła _ ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja zrealizowana w latach 2017-2018 obejmowała budowę farm fotowoltaicznych, ukierunkowanych na wykorzystanie energii na własne potrzeby, na trzech obiektach należących do PWiK sp. z o.o. w Knurowie, tj. :

  1. na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Rakoniewskiego, w tym na dachu jednego z obiektów oczyszczalni
  2. na dachu budynku administracji PWiK przy ul. Szpitalnej 11
  3. na dachu budynku pionu technicznego PWiK przy ul. Szpitalnej 11.

Łączna zainstalowana moc 132,3 kWp umożliwia pozyskanie ok. 127 836 kWh zielonej energii rocznie.

Moduły fotowoltaiczne produkujące prąd stały połączone są z inwerterami trójfazowymi przekształcającymi wytworzoną energię elektryczną na prąd przemienny o napięciu 400V oraz rozdzielnicami i układem pomiarowym. System jest wyposażony w automatykę sterującą oraz monitoring parametrów pracy systemu.

Celem projektu było zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze przedsiębiorstw a przez to poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Knurów jak i całego regionu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza.

Efekty zrealizowanego projektu:

  • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,13 MWe,
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych : 103,6 tonCO2,
  • produkcja energii elektrycznej z nowowybudowanej instalacji wykorzystujących OZE: 127,84 MWhe/rok,
  • stopień redukcji PM 10 : 0,01 t/rok.

Całkowita wartość projektu: 1 110 630,81 zł brutto, w tym
- wydatki kwalifikowane: 902 951,88 zł,
- współfinansowanie UE : 720 555,60 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50