26.05.2022

Zaproszenie do składania ofert


Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Modernizacja mechanicznego oczyszczania ścieków - przebudowa ciągu technologicznego usuwania skratek wraz z zabudową urządzeń efektywnie usuwających ciała włókniste oraz separatora piasku na Oczyszczalni ścieków w Knurowie"

Szczegóły znajdują się w dziale "Przetargi", tutaj: [kliknij]


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50