14.09.2021

Zaproszenie do składania ofert


Proszę o zamieszczenie w zakładce zamówienia sektorowe podprogowe ogłoszenia o postępowaniu pn.: "Sprzedaż dla PWiK sp. z o.o. w Knurowie muru oporowego typu "L" o wymiarach 200/115/100/15 cm, w ilości 35 sztuk".

Szczegóły znajdują się w dziale "Przetargi", tutaj: [kliknij]


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50