18.10.2021

Zaproszenie do składania ofert


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie przy ul. Szpitalnej 11, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn. "Wykonanie ogrodzenia wraz z rozbiórką starego ogrodzenia na terenie PWiK sp. z o.o. w Knurowie działka 1734/16".

Szczegóły znajdują się w dziale "Przetargi - Zamówienia sektorowe podprogowe", tutaj: [kliknij]


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50