Organizacja

Na czele Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie, zwanym dalej  Spółką stoi Zarząd Jednoosobowy.

Do pobrania plik: Schemat organizacyjny (format pdf)

Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki.

1.    Prezesowi Spółki podlegają bezpośrednio:

 • Główny Inżynier PT
 • Główny Księgowy PE
 • Pełnomocnik Prezesa ds. Zarządzania Jakością PZJ
 • Radca Prawny PP
 • Kadry PK
 • BHP BHP
 • Inspektor Ochrony Danych IOD

2.    Głównemu Inżynierowi podlegają bezpośrednio:

 • Dział Logistyki TL
 • Dział Wody TW
 • Dział Ścieków TS
 • Sekcja Uzgodnień i Warunków Technicznych TU
 • Inwestycje PI

3.    Głównemu Księgowemu podlegają bezpośrednio:

 • Dział Księgowości EK
 • Kasa KK
 • Dział Sprzedaży i Obsługi  MF

4.    Radcy Prawnemu bezpośrednio podlega:

 • Obsługa prawno-administracyjna PA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01 50