Jesteś tutaj: PWiK sp. z o.o.BIPStrona startowa

Instrukcja obsługi BIP

INFORMACJE OGÓLNE

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane będą informacje do opublikowania, których zobowiązuje Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619). Ustawa ta określa, które podmioty są zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych (Art. 4), a także ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Rozporządzenie określa m.in. strukturę, zakres publikowanych informacji oraz szczegóły dotyczące zasad tworzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP będzie można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych.

STRONA GŁÓWNA

Na stronę główną Biuletynu Informacji publicznej PWiK sp. z o.o. Knurów dostać się:
W sposób pośredni poprzez odnośnik Biuletyn Informacji Publicznej znajdujący się na stronie głównej BIP www.bip.gov.pl
W sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej www.pwik.knurow.com.pl/bip 

Główna strona biuletynu składa się z nagłówka - logo biuletynu wraz z nazwą podmiotu, menu, oraz okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi danej jednostki.

Nagłówek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz menu są stałymi elementami strony. Poprzez odpowiednie wywołania odnośników (ang. link) z menu zmiany treści będą następować w głównej części strony tj. w oknie głównym.

MENU

Menu Podmiotowe

W tej sekcji znajdują się informacje na temat  podmiotu publikującego informacje na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. W dziale tym umieszczone zostały informacje ogólne związane z działalnością podmiotu (adres, telefony, godziny urzędowania itp.). Można znaleźć tu również informacje na temat sposobów załatwiania spraw, prowadzonych rejestrach i archiwach. Pozostałe informacje można znaleźć pod odnośnikiem Inne.

Menu Przedmiotowe 

W tym dziale zawarte są najważniejsze dokumenty prawne publikowane przez dany podmiot, ogłoszenia, instrukcja obsługi oraz informacje wyłączone (informacje na temat jak i gdzie można znaleźć informacje które nie są opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej)

Pozostałe informacje zamieszczone na stronie:

Inne

Redakcja 

W tej części Biuletynu przedstawione są osoby odpowiedzialne za prowadzenie BIP?u,  publikowanie danych wraz z informacjami kontaktowymi (telefon, fax, e-mail).

Instrukcja obsługi

Po wskazaniu tego odnośnika wyświetlona zostanie niniejsza instrukcja obsługi.

Rejestr zmian

W tej sekcji znajdują się informacje na temat zmian które zaszły na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Dodatki

Odnośnik do strony głównej podmiotu

Ten element menu umożliwia przejście na główna stronę podmiotu, którego dotyczy Biuletyn Informacji Publicznej (www.pwik.knurow.com.pl).

Odnośnik do strony głównej BIP

Ten element menu umożliwia przejście na główna stronę Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (http://www.bip.gov.pl). Odnośnik ten został umieszczony w prawym górnym rogu strony pod logo BIP.

Licznik odwiedzin

Każda strona Biuletynu Informacji Publicznej ma skojarzony ze sobą licznik odwiedzin. Ten element strony przedstawia informacje na temat ilości wywołań poszczególnych stron Biuletynu Informacji Publicznej.

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka to element BIP umożliwiający przeszukiwanie zasobów biuletynu. Wyszukiwanie następuje po słowach kluczowych bądź symbolu dokumentu.

Jeśli dane słowo kluczowe zostanie znalezione w tekstach (tytułach) publikowanych poprzez dany podmiot zostanie wyświetlona lista znalezionych informacji:

  • nazwa dokumentu (będąca odnośnikiem), 
  • kategoria do jakiej dany dokument jest zaliczony,

Aby przejść do danego dokumentu należy kliknąć w jego nazwę.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01 50