Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Modernizacja mechanicznego oczyszczania ścieków - przebudowa ciągu technologicznego usuwania skratek wraz z zabudową urządzeń efektywnie usuwających ciała włókniste oraz separatora piasku"

Termin składania ofert: do 10.06.2022 r., do godziny 15:00Załadunek, transport i składowanie odpadu o kodzie 19 08 02

Termin złożenia oferty: do 31.05.2022 r. do godz.15:00 (obowiązuje data wpływu).

Wyjaśnienia nr 1_TL_18_22 (opublikowano 25.05.2022 r.)

Wyjasnienia_nr_1_TL_18.pdf

702 K

Wyjaśnienia nr 2_TL_18_22 (opublikowano 27.05.2022 r.)

Wyjasnienia_nr_2_TL_18.pdf

222 K


Opracowanie koncepcji skanalizowania rejonu Krywałdu w Knurowie

Termin składania ofert: do 27.05.2022 r., do godziny 15:00

Wyjaśnienia nr 1 (opublikowano 18.05.2022 r.)

Wyjasnienia_nr_1_PZ_14.pdf

244 K

Wyjaśnienia nr 2 (opublikowano 25.05.2022 r.)

Wyjasnienia_nr_2_PZ_14.pdf

295 K

PWiK sp. z o.o. w Knurowie informuje, iż ulega zmianie treść Załącznika nr 1 - Opisu przedmiotu zamówienia opublikowanego w dniu 13.05.2022 r.

Poniżej aktualna treść niniejszego dokumentu (opublikowano 25.05.2022 r.):

Zal._nr_1_Opis_przedmiotu_zamowienia_PZ_14_22_po_modyfikacji.pdf

2.3 M


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Starowiejskiej w Knurowie"

Termin składania ofert: do 27.05.2022 r., do godziny 15:00Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego 1 i ul. Kilińskiego 8, ul. Kilińskiego 1-3, ul. Sztygarskiej 1, 3, 5 w Knurowie"

Termin składania ofert: do 27.05.2022 r., do godziny 15:00Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudczyków 1-3, ul. Armii Krajowej 4, ul. Ułanów 7, 9, ul. Reymonta 1, 2, 4 w Knurowie"

Termin składania ofert: do 13.05.2022 r., do godziny 15:00

Zawiadomienie o wyborze oferty (opublikowano 25.05.2022 r.):

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_PZ_10.pdf

201 K


Modernizacja zaprawą mineralną wewnętrznych powierzchni betonowych zbiornika retencyjnego o pojemności 1000 m3 przepompowni wody H2 wraz z wymianą obudowy włazu zbiornika nr 2 (2A) i schodów prowadzących na zbiornik nr 1 (2B) i 2 (2A)

Termin składania ofert: do 12.05.2022 r., do godziny 15:00

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu (opublikowano 25.05.2022 r.)

Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_przetargu_PZ_11.pdf

194 K


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01 50