Wykonywanie remontów nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Knurów po robotach wodociągowo-kanalizacyjnych

Termin złożenia oferty: do 24.11.2021 r. do godz.15:00 (obowiązuje data wpływu).

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem, wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Zamawiającego w ww. terminie.

Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy.

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osoby do kontaktu z Oferentami.:
mgr inż. Arkadiusz Tomczak tel. 32 33 00 170,
inż. Stanisław Jankowski tel. 32 236 65 05.

Warunki postępowania (opublikowano 17.11.2021 r.):

Instrukcja_dla_Wykonawcow_TL.pdf

224 K

Zal._nr_1_Formularz_oferty_TL.docx

23 K

Zal._nr_2_Projekt_umowy_TL.pdf

177 K


Wykonanie ogrodzenia wraz z rozbiórką starego ogrodzenia na terenie PWiK sp. z o.o. w Knurowie działka 1734/16

Termin składania ofert: do 24.11.2021 r. do godz.15:00 (obowiązuje data wpływu).

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem, wypełniony i podpisany Formularz oferty należy przesłać na adres e-mail: pwik@knurow.com.pl w ww. terminie.

Ofertę będzie się uważać za złożoną w terminie, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie przesłana do Zamawiającego.

Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy.

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami:
- mgr Wojciech Żywot tel. 32/33 00 177,
- inż. Mirosław Dyl tel. 32/33 00 152.

Warunki postępowania (opublikowano 16.11.2021 r.):

Formularz_oferty_PZ_22.docx

26 K

Zal._Plan_sytuacyjny_PZ_22.pdf

0.9 M


Sprzedaż dla PWiK sp. z o.o. w Knurowie piasku II gat. i humusu

Termin złożenia oferty: do 17.11.2021 r. do godz.15:00 (obowiązuje data wpływu).

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem, wypełniony i podpisany Formularz oferty należy przesłać na adres e-mail pwik@knurow.com.pl w ww. terminie.

Ofertę będzie się uważać za złożoną prawidłowo, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie przesłana do Zamawiającego.

Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy.

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu z Oferentami.:
mgr Wojciech Żywot tel. 32 33 00 177,
Andrzej Matusiak tel. 32 33 00 173

Warunki postępowania (opublikowano 08.11.2021 r.):

Formularz_oferty_TL.docx

Wyjaśnienie nr 1 (opublikowano 16.11.2021 r.)

wyjasnienie_nr_1_TL.pdf

214 K

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (opublikowano 26.11.2021 r.)

zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_TL.pdf

184 K


Sprzedaż dla PWiK sp. z o.o. w Knurowie kruszywa

Termin złożenia oferty: do 17.11.2021 r. do godz.15:00 (obowiązuje data wpływu).

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem, wypełniony i podpisany Formularz oferty należy przesłać na adres e-mail pwik@knurow.com.pl w ww. terminie.

Ofertę będzie się uważać za złożoną prawidłowo, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie przesłana do Zamawiającego.

Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy.

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu z Oferentami.:
mgr Wojciech Żywot tel. 32 33 00 177,
Andrzej Matusiak tel. 32 33 00 173

Warunki postępowania (opublikowano 08.11.2021 r.):

Formularz_oferty_TL.docx

27 K

Wyjaśnienie nr 1 (opublikowano 16.11.2021 r.)

wyjasnienie_nr_1_TL.pdf

209 K

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (opublikowano 26.11.2021 r.)

zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_TL.pdf

183 K

Sprzedaż dla PWiK sp. z o.o. w Knurowie polielektrolitu stałego do odwadniania osadów ściekowych

Termin składania ofert:

do 27.09.2021 r., do godziny 15:00

Zawiadomienie o wyborze oferty (opublikowano 25.11.2021 r.)

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_PZ_15_2021.pdf

189 K


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50