Ogłoszenia

Aktualnie brak prowadzonych postępowań przetargowych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50