Dział Logistyki

Dział Logistyki  stanowi komórkę funkcjonalną, współpracującą z pozostałymi działami, w celu sprawnego i prawidłowego wypełniania ich zadań, służących zapewnieniu przez Przedsiębiorstwo ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków.

Podstawowy zakres prac działu obejmuje:

  • proces planowania, realizowania i kontrolowania  sprawnego i efektywnego zakupu towarów i usług w celu pozyskania produktu o optymalnych parametrach,
  • gospodarkę sprzętową mającą na celu zapewnienie stałej sprawności technicznej   maszyn, urządzeń oraz środków transportowych, eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo,
  • utrzymanie we właściwym stanie technicznym budynków administracyjno-technicznych oraz zaplecza Przedsiębiorstwa,
  • zapewnienie ochrony mienia Przedsiębiorstwa oraz właściwego poziomu ochrony przeciwpożarowej i zachowania przepisów BHP,
  • kontrolę ciągłą ruchu osobowego oraz samochodowego na terenie Przedsiębiorstwa,
  • prowadzenie sprawozdawczości i statystyki z działalności Przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01 50