Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Knurów.

PWiK sp. z o.o. w Knurowie informuje, iż pozyskało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie  na budowę podłączeń  do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej,  wybudowanej w ramach porządkowania  gospodarki ściekowej Gminy Knurów.

Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie informuje, iż pozyskało dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dopłat do oprocentowania kredytu na realizację przedsięwzięcia pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie informuje, iż pozyskało dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki na realizację przedsięwzięcia  pn."Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów -  budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie informuje, iż pozyskało dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki inwestycyjnej na realizację przedsięwzięcia pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko..

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01-50