Instrukcja obsługi BIP

INFORMACJE OGÓLNE

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje do opublikowania, których zobowiązuje Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ( tekst jednolity: Dz.U.2015 r. poz.2058) oraz Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 10 poz.68). Ustawa ta określa, które podmioty są zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych (Art. 4), a także ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Rozporządzenie określa m.in. strukturę, zakres publikowanych informacji oraz szczegóły dotyczące zasad tworzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej

STRONA GŁÓWNA

Na stronę główną Biuletynu Informacji publicznej PWiK sp. z o.o. Knurów można dostać się:
 
1) W sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej www.pwik.knurow.com.pl/bip .

2) W sposób pośredni poprzez wejście na stronę www.bip.gov.pl, a następnie wpisanie w znajdującą się tam wyszukiwarkę, nazwę przedsiębiorstwa - "Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.".

Główna strona biuletynu składa się z nagłówka - logo biuletynu wraz z nazwą podmiotu, menu oraz okna głównego.

Nagłówek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz menu są stałymi elementami strony. Poprzez odpowiednie wywołania odnośników (ang. link) z menu zmiany treści będą następować w głównej części strony tj. w oknie głównym.

MENU

zawiera przejścia do następujących podstron:

    - Status prawny
    - Organy spółki
    - Organizacja
    - Przedmiot działalności
    - Struktura własności
    - Tryb działania
    - Przyjmowanie spraw
    - Rejestry, archiwa
    - Dochody i straty
    - Inne

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka to element BIP umożliwiający przeszukiwanie zasobów biuletynu. Wyszukiwanie następuje po słowach kluczowych bądź symbolu dokumentu.

Jeśli dane słowo kluczowe zostanie znalezione w tekstach (tytułach) publikowanych poprzez dany podmiot zostanie wyświetlona lista znalezionych informacji:

  • nazwa dokumentu (będąca odnośnikiem), 
  • kategoria do jakiej dany dokument jest zaliczony,

Aby przejść do danego dokumentu należy kliknąć w jego nazwę.Redakcja: Robert Gajdzik - informatyk
                   PWiK sp. z o.o. w Knurowe
                   ul.Szpitalna 11
                   44-194 Knurów
                   tel. 032 33 00 150

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów
tel. 032 330 01 50